Integracja sztuk

Lokalizacja
Wrocław
Wiek
2-12 lat
Czas trwania
od 15-45 min.

Cel zajęć

Proponujemy wszystkim dzieciom, niezależnie od posiadanych zdolności, całą gamę przeżyć twórczych i artystycznychNiewielka liczba dzieci wykazuje wybitne zdolności muzyczne, wokalne, taneczne czy aktorskie. Na naszych zajęciach wszystkie dzieci mają możliwość rozwinięcia swoich zdolności, każdy w swoim tempie i na swoim poziomie aby kiedyś. łatwiej odpowiedzieć sobie na pytanie: kim chcę być? Równocześnie każde dziecko ma możliwość wzbogacenia swoich doświadczeń społecznych (uznania społecznego, autoprezentacji na forum społecznym), twórczych (swobodnej improwizacji, samodzielnego tworzenia, bezpośredniego kontaktu z twórcami) i osobowościowych (doświadczenie aprobaty społecznej, szlachetnej rywalizacji).

Opis zajęć

  • Śpiew i ekspresja głosowa - nauka ciekawych piosenek także naszego autorstwa do akompaniamentu pianina lub gitary
  • Ekspresja ruchowa, tańce integracyjne, pląs, proste układy taneczne.
  • Zabawa w mały teatr-poprawna wymowa, podstawy ekspresji scenicznej, pantomima.