Zespoły Wokalno -Taneczne

Lokalizacja
Wrocław
Wiek
5-12 lat
Czas trwania
od 30-90 min

Cel zajęć

  • rozwijanie zdolności artystycznych w zakresie śpiewu, tańca i ekspresji scenicznej,
  • wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji artystycznej,
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej,
  • rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia w zespole rówieśniczym.

Opis zajęć

  • śpiew i ekspresja głosowa (nauka ciekawych piosenek także naszego autorstwa do akompaniamentu pianina lub gitary),
  • tańce integracyjne, pląsy, proste układy taneczne,
  • realizacja ruchowa przebiegu rytmicznego piosenki, opowieści ruchowe, ćwiczenia pobudzające i hamujące ruch, relaksacyjne, ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, reagowanie ruchem na zmiany tempa, artykulacji, dynamiki ,
  • zabawy ruchowe ze śpiewem,
  • poprawna wymowa, ćwiczenia oddechowe, podstawy ekspresji scenicznej, praca z mikrofonem, możliwość nagrania płyty, występy sceniczne w placówce i na zewnątrz.